Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
                          Παρατηρούμε την Μόνα-Λίζα, του Leonardo Da Vinci...


                                                  Άραγε τι αισθάνεται η Μόνα-Λίζα;
                                               
                                         Να και μερικές ιδέες:


Στην συνέχεια φτιάχνουμε την δίκη μας Μόνα Λίζα!